> Sản phẩm > MÀN CHIẾU PHIM 3D, FULL HD

CÔNG TY MÁY CHIẾU BẮC HÀ PHÂN PHỐI MÀN CHIẾU PHIM CHUYÊN DỤNG - CHIẾU PHIM 3D - HD - FULL HD TỶ LỆ 16:9, 16:10

Màn chiếu phim 3D, màn chiếu phim HD, màn chiếu phim gia đình Full HD được nhập khẩu và phân phối tại Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà giá gốc, đảm bảo chất lượng

Các kích thước màn chiếu phim: Màn chiếu phim 80 inch, Màn chiếu phim 92 inch, Màn chiếu phim 96 inch, Màn chiếu phim 100 inch, Màn chiếu phim 106 inch, Màn chiếu phim 110 inch, Màn chiếu phim 120 inch, Màn chiếu phim 133 inch, Màn chiếu phim 137 inch, Màn chiếu phim 138 inch, Màn chiếu phim 150 inch, Màn chiếu phim 162 inch, Màn chiếu phim 163 inch, Màn chiếu phim 180 inch, Màn chiếu phim 200 inch, Màn chiếu phim 6:9, Màn chiếu phim 16:10, Màn chiếu phim gia đình, ....

MAN CHIEU FILM CHUYEN DUNG 16:9, 16:10 DALITE